ค่าถมดินคิดกันอย่างไร

              เรื่องค่าถมดิน เป็นเรื่องที่เจ้าของที่ดินควรศึกษาบ้าง แต่ราคากลาง หรือ ราคาทั่วไปนั้นจะไม่ตายตัว ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ระยะทางของการขนส่งดิน ขนาดพื้นที่ สภาพที่ดินเดิม ระดับความลึก ความสูง หรือแม้แต่ความยากง่ายในการทำงาน ซึ่งเป็นปัจจัยที่คุมไม่ได้ แต่สิ่งที่เราสามารถรู้และศึกษาได้เกี่ยวกับการคิดค่าถมดินคือ

                เรื่องของปริมาณดินที่ผู้รับเหมาคิดราคา เช่น บางรายคิดเป็นคันรถ บางรายคิดเป็นคิว ซึ่งส่วนใหญ่จะเหมารวมค่าบดอัด ซึ่งอันนี้ผู้จ้างต้องเปรียบเทียบและคำนวณว่าอย่างไหนจะถูกกว่ากัน โดยต้องตรวจสอบจากขนาดพื้นที่ คือ ต้องแปลงขนาดหรือหน่วยที่ดินจากตารางวาให้เป็นตารางเมตร สูตรคำนวณคือใช้ 4 เป็นตัวคูณกับตาราวา ก็จะออกมาเป็นตารางเมตร เช่น ที่ดิน 50 ตารางวา คูณ 4 เท่ากับ 200 ตารางเมตร  หลังจากนั้นก็มาดูความสูงเช่นถมสูง 1 เมตร สูตรคำนวณก็จะเท่ากับ 1 x 200 = 200 คิว และให้เผื่อการบดอัดประมาณ 20%-30% บวกเข้าไปก็จะเป็นปริมาณดินที่ต้องการใช้ ทีนี้เราก็มาดูว่าราคาที่ผู้รับเหมาแจ้งมา ระหว่างคิดเป็นรถ (ต้องทราบด้วยว่า1 คันรถขนได้กี่คิว) กับราคาคิดเป็นคิวอันไหนจะถูกกว่ากัน

                โดยส่วนใหญ่ราคาจะไม่แตกต่างกันมากนัก ถูกหรือแพงจะขึ้นอยู่กับขนาดที่ดิน สภาพที่ดินเดิมมากกว่า เช่น ที่ดินเป็นบ่อจะเสียค่าถมที่แพงกว่าที่ดินที่ไม่เป็นบ่อ เพราะต้องเสียค่าปรับพื้นที่เช่น ค่าสูบน้ำ ค่าทำคันดินกั้นน้ำ (หากพื้นที่รอบๆเป็นที่บ่อ) ค่าถางที่หรือค่าปรับหน้าที่ดินนั่นเอง ซึ่งผู้รับเหมาบางรายก็เหมารวม บางรายก็ไม่เหมารวม และต้องดูด้วยว่าดินที่นำมาถมนั้นเป็นชนิดไหน เพราะมีทั้งดินลูกรัง ดินเหนียว ดินปนเศษอิฐ ดินทราย ซึ่งต้องสอบถามกับผู้รับเหมาให้แน่นอนว่าใช้ดินแบบไหนมาถมให้เรา และ เหมาะกับพื้นที่หรือเปล่า เพราะการถมดินไม่ได้มีกฎเกณฑ์ตายตัว บางแห่งใช้ดินหลายชนิดผสมกัน เพระสภาพพื้นที่แตกต่างกันก็มีเช่น บางคนใช้ดินอิฐหักถมชั้นล่างและใช้ดินลูกรังถมชั้นบนก็มี ซึ่งต้องดูจากหลายๆอย่าง เพราะดินแต่ละชนิดก็ส่งผลในการก่อสร้าง เช่น ดินทรายอาจเกิดปัญหาทำให้ดินอ่อนหรือดินไหลการตอกเสามเข็มอาจไม่มั่นคง ดินเหนียวเหมาะกับการถมที่เพราะบดอัดแล้วแน่น ดินลูกรังเหมาะกับการก่อสร้างเช่นกันเพราะบดอัดแล้วแน่นโดยเฉพาะถมทำถนน

                จากที่กล่าวมาคือปัจจัยต่างๆที่มีส่วนในการคิดราคาค่าถมดิน ซึ่งมักใช้ทั่วๆไป ซึ่งหากคุณต้องการถมดินหรือต้องการคำปรึกษาเรื่องถมดินสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท โชคชัยพัฒนา การโยธา 082-968-6478 ติดต่อ คุณสุรภัท www.thailandfills.com เรายินดีให้คำปรึกษาทุกเรื่องของการถมดินที่คุณอยากรู้