ราคาค่างวดการถมที่

             แม้ว่าในประเทศไทยจะมีบริษัททำธุรกิจรับถมดินอยู่มากมาย แต่คนที่กลับมีความรู้เกี่ยวกับการถมที่และราคาค่างานกันน้อยมากๆเพราะเป็นเรื่อไกลตัวและนานๆถึงจะได้ทำสักครั้ง ทำให้เมื่อต้องประสบกับเรื่องของการถมดินจริงๆ อาจจะทำให้ต้องจ่ายเงินมากกว่าความเป็นจริงๆและเสียรู้กับบริษัทที่รับถมที่ดินได้ ปัจจัยที่มีผลต่อราคาที่ดินได้แก่
ระดับดินที่จะถม ระดับความสูงของที่ดินหลังการถมที่ต้องการหรือลักษณะพื้นที่จะส่งผลต่อราคาการถมที่ เช่นพื้นที่เคยมีน้ำขังมาก่อนราคาอาจจะสูงขึ้นเพราะต้องมีการปรับสภาพพื้นที่เสียก่อน
        ระดับท่อระบายน้ำและบ่อพัก รวมไปถึงระดับถนนหน้าบ้านและระดับดินพื้นที่ข้างเคียง เป็นตัวกำหนดระดับดินที่จะถมทั้งนั้น ปัจจัยรอบข้างจึงมีผลต่อราคาของการถมที่ทั้งนั้น
การจัดการติดต่อเรื่องบริษัทถมดิน บริษัทขนส่งดิน และบริษัทขายดินแยกกันอาจจะทำให้เกิดการโก่งราคาได้ง่ายกว่า การจัดการทั้งสามเรื่องด้วยบริษัทเดียวกันซึ่งมักจะมีแต้มต่อราคามากกว่าเราไปซื้อเอง
ปริมาณดินหรือปริมาตรดินที่จะใช้ คิดจากความกว้างคูณยาวคูณสูงของพื้นที่ดินที่ต้องการจะถมนั่นเอง  ยิ่งพื้นที่เดิมไม่สม่ำเสมออาจจะต้องเฉลี่ยระดับกรณีพื้นที่กว้างๆ ก็ต้องใช้ดินมากขึ้น ซึ่งปกติจะต้องซื้อดินมากกว่านิดหน่อยเพราะอาจจะมีการยุบตัวของดินได้เมื่อเกิดการบดอัดแล้ว  โดยปกติแล้วราคาของดินที่เราต้องซื้อเพื่อใช้ในการถมที่ดินจะคิดจากราคาดินต่อหน่วย โดยนำราคาต่อหน่วยมาคูณปริมาณดินที่จะใช้จะได้เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับดินไม่รวมค่าขนส่ง ราคาของดินซึ่งจะขึ้นอยู่กับชนิดของดินที่นำมาใช้ และราคาค่างวดอื่นๆอีก เช่น ค่าการติดต่อประสานงานเป็นต้น
ข้อกำหนดในการทำงานอื่นๆที่นอกเหนือไปจากการถมที่ปกติ เช่น กรณีที่ต้องลอกเลนหรือโคลนหากพื้นที่นั้นมีน้ำท่วมขังอยู่ หรือการบดอัดดินทุกๆ 30 เซนติเมตรหรือ 50 เซนติเมตรในกรณีที่ดินมีการยุบตัวมากหรือต้องการที่ดินที่มีเนื้อดินแน่นมากๆ ซึ่งจะทำการบดอัดบ่อยกว่าปกติทำให้มีราคาค่าจ้างสูงขึ้นอีก
                ข้อแนะนำเพิ่มเติมในการควบคุมราคาค่าจ้างในการถมที่ดินคือ ต้องหมั่นไปตรวจสอบงานบ่อยๆ เพื่อตรวจสอบการดำเนินไปของงานว่าตรงตามสัญญาหรือไม่ ไม่มีการดำเนินการเพิ่มเติมที่นอกเหนือไปจากสัญญา และเพื่อตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตามกำหนดเวลาหรือไม่ เพราะยิ่งมีเรื่องที่ไม่เป็นไปตามสัญญาเท่าไหร่ยิ่งมีโอกาสเสียเงินเยอะขึ้นเท่านั้น นอกจากนี้ก่อนเริ่มทำการถมที่ดิน ควรมีการทำระดับอ้างอิงไว้เพื่อตรวจสอบการถมที่ดินเพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบระดับว่าได้ตามที่ต้องการหรือไม่ทั้งผู้ว่าจ้างเองและผู้รับเหมาถมที่ดินด้วย