ขั้นตอนการถมดิน

          จริง ๆ ผู้รับเหมาก่อสร้าง สถาปนิก วิศวกร จะเป็นคนช่วยคำนวณปริมาณดินที่ต้องถม รวมทั้งต่อรองราคาและควบคุม เพราะผู้ที่ต้องการสร้างบ้านไม่มีความรู้ ประสบการณ์ จะทำให้ตัดสินใจผิดพลาดและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินความจำเป็น ก็ต้องอาศัยผู้รู้เป็นคนที่ช่วยประเมิณราคา แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ซื้อบ้านต้องมีความรู้เรื่องการถมดินบ้าง จะได้ไม่เสียเงินมากกว่าเกินจำเป็น ขั้นตอนมีดังต่อไปนี้
คำนวณปริมาณี่ต้องการถมดิน ปัจจุบันมีการคำนวณปริมาณดินเป็นลูกบาศก์เมตร หรือที่เรียกว่า “คิว” โดย 1 ลูกบาศก์เมตร เท่ากับ 1 คิว (1คิว คือปริมาณดินกว้าง 1 เมตร สูง 1 เมตร ลึก 1 เมตร) คำนวณโดย กว้างxยาวxสูง เมื่อคำนวณแล้ว ต้องการถมดินกี่คิว ก็ต้องคำนวณออกมาเป็นปริมาณที่ต้องการจะถม ระวังว่า 1 ตารางวา เท่ากับ 4ตารางเมตร เช่น ที่ดิน 1 ตารางวา ต้องใช้ดิน 4 คิว เป็นต้น
กรณีที่ที่ดินที่มีความลาดชัน ไม่เรียบ จะคำนวณปริมาณดินได้ยากกว่า จะต้องแบ่งที่ดินเป็นโซน แล้วหาค่าเฉลี่ยความสูงที่ต้องการถมดินในแต่ละโซน
ค้นหาผู้รับเหมาถมดิน และต่อรองราคา ซึ่งราคาถมดินนั้น ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณที่ดินที่ใช้ และขึ้นอยู่กับปัจจัยดังต่อไปนี้
ประเภทดินท่าต้องการถม หน้าดินจะมีราคาสูงที่สุด
ระยะทาง  จากพื้นท่าบ่อดินถึงสถานที่ก่อสร้าง ถ้าระยะพทางยิ่งใกล้ ยิ่งประหยัดค่าใช้จ่ายได้
ความยากง่ายของการขนส่ง สถานที่ก่อสร้างต้องเข้าซอกแคบๆหรือไม่ ถ้าใช้รถบรรทุก ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคิวสุงกว่ารถทั่วไป
การตกลงการว่าจ้าง ควรตกลงกันด้วยลูกบาศก์เมตร เพราะจะได้ปริมาณดินที่จะถมได้ตามต้องการ ส่วนจะพร้อมค่าบดอัดดินด้วยไหม ก็แล้วแต่ตกลง ผู้รับเหมาบางคน คิดการถมดินเป็นคันรถ ซึ่งถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ควรว่าจ้างถมดินเป็นคันรถ เพราะไม่สามารคถรับประกันได้ว่า จำนวนคันรถที่ผู้รับเหมาได้แจ้งไว้ เมื่อถมและบัดอัดแล้ว จะได้ความสูงของดินตามที่ผู้สร้างบ้านต้องการหรือไม่นั่นเอง และก่อนถมดิน ควรจะทำสัญลักษณ์ระดับความสูงของดินที่ท่านต้องการไว้หน้าดิน เช่น พ่นสีดินที่ต้องการไว้บนกำแพง หรือทำไม้วัดระดับความสูง เพื่อจะได้ทำความสูงที่ตกลงกันไว้
เมื่อถมดินอยู่ ผู้ที่สร้างบ้านควรสังเกตการถมดินเป็นระยะ และตรวจสอบประเภทของดินว่าเป็นไปตามตกลง ตามที่ต้องการไหม บดอัดดินตามที่ตกลงกันหรือเปล่า ถมดินได้ความสูงที่ต้องการหรือไม่ เป็นต้น
 
ขั้นตอนการถมดินนี้ หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สร้างบ้านและผู้อยากรู้เรื่องราวนี้ไม่มากก็น้อย เพื่อที่จะได้เป็นการวางแผนและวิเคราะห์ว่า ควรที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับการถมดิน ขั้นตอนการถมดินอย่างไร จะได้ไม่ถูกผู้รับเหมาโก่งราคา
  บทความนี้หวังว่าท่านจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยพอสมควร เพื่อให้ท่านได้วางแผน วิเคราะห์ ตัดสินใจเกี่ยวกับการถมดินได้ประโยชน์สูงสุดต่อไป