ดินถม ที่ไม่เหมาะกับการนำมาถมที่เพื่อปลูกต้นไม้

         นอกจากการถมที่เพื่อก่อสร้างบ้านแล้ว คนเรายังนิยมถมที่เพื่อการจัดสวนหรือการปลูกต้นไม้อีกด้วย แต่การถมที่เพื่อปลูกต้นไม้นั้น จะต้องเลือกดินถมมากเป็นพิเศษ เพราะหากเลือกดินไม่ดีก็จะทำให้ต้นไม้ไม่เจริญเติบโตได้ หรืออาจจะเจริญเติบโตแต่ไม่อุดมสมบูรณ์ได้เช่นกัน ซึ่งดินถมที่ไม่ควรนำมาถมเพื่อปลูกต้นไม้หรือจัดสวน มีดังนี้
                1.ดินถมที่เป็นดินชั้นล่าง
                     ดินถมที่เป็นดินชั้นล่างนี้ จะมีแร่ธาตุและสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อต้นไม้น้อยมาก จึงทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ไม่ดี โดยเฉพาะดินที่มีสีน้ำตามเหลืองๆ เพราะดินที่มีสีน้ำตาลเหลืองๆนี้ จะมีความเป็นกรดมาก ซี่งสามารถเป็นอันตรายต่อต้นไม้ได้ แม้แต่นำมาปลูกหญ้า ก็แทบจะไม่มีหญ้าขึ้นเลยถึงขึ้นไม่นานก็ตาย ดินชนิดนี้จึงไม่ควรนำมาถมที่เพื่อปลูกต้นไม้เด็ดขาด
                2. ดินถมที่เป็นทรายขี้เป็ด
                     ดินถมที่เป็นทรายขี้เป็ดจะเหมาะกับการนำไปถมเพื่อปรับปรุงพื้นที่ที่เป็นหลุมเป็นบ่อเป็นอย่างมาก แต่ไม่ควรนำมาถมเพื่อปลูกต้นไม้มากที่สุดเหมือนกัน เพราะดินทรายขี้เป็ดมีแร่ธาตุและอาหารสำหรับพืชต่ำมาก จึงทำให้พืชเจริญเติบโตได้ไม่ดี หรืออาจจะไม่เจริญเติบโตเลยก็ได้ ยกเว้นพืชที่ไม่ต้องการสารอาหารมากนัก และสามารถเจริญเติบโตบนทรายขี้เป็ดได้ เช่น กระบองเพชร เป็นต้น
                3. ดินถมที่มีเศษต่างๆจากสิ่งก่อสร้างผสมอยู่
                     ดินประเภทนี้ คือดินที่อยู่ในบริเวณที่มีการก่อสร้างหรือดินที่อยู่บริเวณที่มีการนำเศษเหลือต่างๆจากการก่อสร้างมาทิ้ง ซึ่งเป็นดินที่ไม่เหมาะกับการนำมาปลูกพืชเลยล่ะ เพราะจะทำให้พืชไม่เจริญเติบโตหรือปลูกพืชไม่ขึ้นได้ แต่ถึงอย่างไร คุณก็สามารถที่จะแก้ไขให้ดินประเภทนี้สามารถนำมาปลูกต้นไม้หรือพืชต่างๆได้เช่นกัน โดยการนำดินชั้นบนมาถมทับสักประมาณครึ่งเมตรหลังจากที่ถมดินนี้ไปแล้ว ก็จะทำให้คุณสามารถปลูกต้นไม้ได้ตามปกติ
                การปลูกต้นไม้นั้น จะต้องใช้ดินที่มีแร่ธาตุและสารอาหารเป็นจำนวนมาก เพื่อให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดี และเจริญเติบโตเร็ว ซึ่งดินที่เหมาะที่จะนำมาถมที่เพื่อปลูกต้นไม้หรือพืชต่างๆมากที่สุด ก็คือ ดินถมที่เป็นหน้าดินนั่นเอง ส่วนดินถมที่กล่าวมาทั้ง 3 ข้อ ไม่เหมาะกับการนำไปถมเพื่อปลูกต้นไม้อย่างยิ่ง เพราะจะทำให้เกิดปัญหากับต้นไม้ได้ ไม่ว่าจะเป็น ปลูกต้นไม้ไม่ขึ้น ต้นไม้ไม่อุดมสมบูรณ์ หรือต้นไม้ไม่เจริญเติบโต เพราะฉะนั้นเมื่อคุณคิดที่จะถมดินเพื่อปลูกต้นไม้ คุณควรเลือกดินถมที่เป็นหน้าดินมาถม ถึงแม้ว่าจะมีราคาแพงกว่า แต่ก็เหมาะกับการปลูกต้นไม้มากกว่าเช่นกัน